مدرسه آشپزی یاران

مقالات

تبلیغات موثر در یک رستوران

رستوران شلوغ تبلیغات می خواهد! صاحبان رستوران ها همیشه به دنبال روش های نوین تبلیغات و بازاریابی برای جذب مشتریان

Read More
مقالات

نظافت و تاثیر آن در موفقیت یک رستوران

نظافت؛ مهمترین ویژگی یک رستوران تصور کنید یک مشتری بعد از یک سفر طولانی و چندین ساعت رانندگی برای صرف

Read More