انگلیسی                       فارسی                                 هندی

1 Aniseeds انیسون،بادیان رومی Suwa – Shopa
2 Fennel Seeds رازیانه Saunf
3 Asafoetida انقوزه Hing
4 Holy Basil ریحان مقدس Tulsi
5 Basil Seeds تخم ریحان Sabja, Subja
6 Bay Leaf برگ بو Tej Patta
7 Big Mustard Seeds تخم خردل درشت Sarson
8 Black Cardamom هل سیاه Badi Elaichi
9 Black Cumin Seeds زیره سیاه Kala Jeera
10 Black Mustard Seeds دانه خردل سیاه Rai
11 Black Pepper فلفل سیاه Kali Mirch
12 Caraway Seeds زیره سیاه ایرانی Shahjeera
13 Carom Seeds, Thymol Seeds, Oreganon نیان ،اجوان، نانخواه،آویشن Ajwain
14 Chilli Powder پودر فلفل قرمز، چیلی Lal Mirch Powder
15 Cinammon دارچین Dal Chini
16 Clarified Butter کره حیوانی Ghee
17 Cloves میخک Laung, Lavang
18 Coriander Powder پودر تخم گشنیز Dhania Powder
19 Coriander seeds تخم گشنیز Sabut Dhania
20 Coriander, Cilantro گشنیز Dhaniya, Dhania
21 Cumin Seeds دانه زیره Jeera
22 Curry Leaves برگ کاری Kari Patta, Kadipatha
23 Dry Fenugreek Leaves برگ شنبلیله خشک Kasoori Methi
24 Dry Ginger زنجبیل خشک Saunth, Sounth, Soonth
25 Dry Mango powder پودر انبه خشک Amchur
26 Fenugreek Seeds دانه شنبلیله Methi ke Dane
27 Fenugreek شنبلیله Methi
28 Garlic سیر Lasan, Lahsun, Lahsan
29 Fresh Ginger زنجبیل تازه Adrak, Adhrak
30 Green Cardamom هل سبز Hari Elaichi , Choti Elaichi
31 Green Chilli فلفل سبز تند Hari Mirch
32 Ground Nut, Peanuts بادام زمینی Moongphalli, Mungphali
33 Jaggery شکر زرد، شکر گور Gur
34 Lime لیمو ترش Nimboo, Nimbu
35 Cocum, Kokum کاکوم  Bhirinda, Bhirnda
36 Lime peel پوست لیمو ترش Nimbu ka Chilka
37 Mace پوست جوز هندی  Jayitri, Javitri, Javntry
38 Mint نعناع  Pudina, Podina
39 Nutmeg جوز هندی Jaiphal
40 Onion پیاز  Piaz, Peeaz or Pyaz
41 Onion Seeds تخم پیاز  Kalonji, Kalaungi
42 Pine Nuts  دانه کاج Chilgoze or Nioze
43 Pomegranate Seeds انار دانه Anardana
44 Poppy Seeds خشخاش  Khus Khus
45 Raisins کشمش  Munacca
46 Red Chilli فلفل قرمز چیلی Lal Mirch
47 Rock salt, Black salt نمک سیاه Kala namak
48 Sesame Seeds کنجد Til
49 Saffron زعفران  Kunkuma, Kesar
50 Tamarind تمرهندی  Imli
51 Turmeric زردچوبه  Haldi
52 Vinegar سرکه  Sirka
53 Water Melon Seeds تخم هندوانه  Magaz

انواع ادویه | واژه های انگلیسی و فارسی ادویه های هندی

هندی                             انگلیسی                      فارسی

1 Adrak, Adhrak Fresh Ginger زنجبیل تازه
2 Ajwain Carom Seeds, Thymol Seeds, Oreganon نیان ،اجوان، نانخواه،آویشن
3 Amchur Dry Mango powder پودر انبه خشک
4 Anardana Pomegranate Seeds انار دانه
5 Badi Elaichi Black Cardamom هل سیاه
6 Bhirinda, Bhirnda Cocum, Kokum کاکوم
7 Chilgoze or Nioze Pine Nuts  دانه کاج
8 Dal Chini Cinammon دارچین
9 Dhania Powder Coriander Powder پودر تخم گشنیز
10 Dhaniya, Dhania Coriander, Cilantro گشنیز
11 Ghee Clarified Butter کره حیوانی
12 Gur Jaggery شکر زرد، شکر گور
13 Haldi Turmeric زردچوبه
14 Hari Elaichi , Choti Elaichi Green Cardamom هل سبز
15 Hari Mirch Green Chilli فلفل سبز تند
16 Hing Asafoetida انقوزه
17 Imli Tamarind تمرهندی
18 Jaiphal Nutmeg جوز هندی
19 Jayitri, Javitri, Javntry Mace پوست جوز هندی
20 Jeera Cumin Seeds دانه زیره
21 Kala Jeera Black Cumin Seeds زیره سیاه
22 Kala namak Rock salt, Black salt نمک سیاه
23 Kali Mirch Black Pepper فلفل سیاه
24 Kalonji, Kalaungi Onion Seeds تخم پیاز
25 Kari Patta, Kadipatha Curry Leaves برگ کاری
26 Kasoori Methi Dry Fenugreek Leaves برگ شنبلیله خشک
27 Khus Khus Poppy Seeds خشخاش
28 Kunkuma, Kesar Saffron زعفران
29 Lal Mirch Red Chilli فلفل قرمز چیلی
30 Lal Mirch Powder Chilli Powder پودر فلفل قرمز، چیلی
31 Lasan, Lahsun, Lahsan Garlic سیر
32 Laung, Lavang Cloves میخک
33 Magaz Water Melon Seeds تخم هندوانه
34 Methi Fenugreek شنبلیله
35 Methi ke Dane Fenugreek Seeds دانه شنبلیله
36 Moongphalli, Mungphali Ground Nut, Peanuts بادام زمینی
37 Munacca Raisins کشمش
38 Nimboo, Nimbu Lime لیمو ترش
39 Nimbu ka Chilka Lime peel پوست لیمو ترش
40 Piaz, Peeaz or Pyaz Onion پیاز
41 Pudina, Podina Mint نعناع
42 Rai Black Mustard Seeds دانه خردل سیاه
43 Sabja, Subja Basil Seeds تخم ریحان
44 Sabut Dhania Coriander seeds تخم گشنیز
45 Sarson Big Mustard Seeds تخم خردل درشت
46 Saunf Fennel Seeds رازیانه
47 Saunth, Sounth, Soonth Dry Ginger زنجبیل خشک
48 Shahjeera Caraway Seeds زیره سیاه ایرانی
49 Sirka Vinegar سرکه
50 Suwa – Shopa Aniseeds انیسون،بادیان رومی
51 Tej Patta Bay Leaf برگ بو
52 Til Sesame Seeds کنجد
53 Tulsi Holy Basil ریحان مقدس

انواع ادویه |  ادویه های هندی

منبع ترجمه : مدرسه آشپزی ایران

پیوند کوتاه : https://iranchefschool.com/spice

برای مطالعه مقالات به روز و تخصصی در زمینه قهوه و باریستا به بخش مقالات سایت کافی شاپ مراجعه کنید.


»»» مشاهده کامل عناوین دوره های آموزش | کلیک کنید…

دوره های تخصصی مدرسه قهوه و خانه باریستا ایران

»»» سایر دوره های مدرسه قهوه و خانه باریستا ایران | کلیک کنید…


»»» لیست کامل هنرجویان “مدرسه قهوه ایران” | کلیک کنید…آموزش قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ